+45 5122 9786
HOPE Project
x

Vision og mission

10003631_10151996266427895_23694297_orrrr

VISION:
At gribe ind og at bidrage med mulige ressourcer i situationer, hvor humanitær indsats er påkrævet.

MISSION:
HOPE Projects fornemmeste hovedopgave er at bidrage til bedre forhold for mennesker i nød. Det være sig lige fra mad og medicin til fredsmægling i konfliktsituationer og påvirkning af de politiske systemer, for at implementere bedre forhold for samfundets borgere.

HOPE project vil, i overensstemmelse med vores værdier, arbejde for at børnene i Santa Fe opnår adgang til uddannelse i lokalsamfundet.

Dette vil på sigt betyde, at børnene herigennem vil kunne opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem bedre i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder, have mulighed for en videregående uddannelse, samt have en større mulighed for at få et arbejde.

Hjælp til selvhjælp

I dag er der opnået bred enighed om, at man ikke kan opnå udvikling alene gennem levering af basale serviceydelser til fattige lande og befolkninger. Der er brug for yderligere kapacitetsopbygning af både civilsamfund og statslige institutioner i udviklingslandene med henblik på at styrke deres kompetencer til at planlægge og gennemføre egne udviklingsaktiviteter.

I samarbejde med Santa Fe Church Community, vil HOPE project sikre sig en seriøs undervisning på den kommende skole, hvor Santa Fe Church Community allerede har frivillige undervisere klar. Undervisere der er tilknyttede Santa Fe Church Community og området.
Derudover vil HOPE project, i samarbejde med C&C Travel, sende frivillige undervisere til skolen i Santa Fe, hvor de kan bidrage med alle former for undervisning.