Skip to the content

Hvad bygger vi?

Skolebyggeriet i Santa Fe er en grundskole med seks klassetrin: børnehaveklasse samt 1.-5. klasse. Vi bygger seks klasselokaler, hvor der kan være min. 30 elever i hvert lokale.

Vi bygger en solid og robust skole, der både kan bruges til undervisning af skolebørnene, men samtidig også kan bruges til undervisning af voksne og diverse sociale arrangementer. Vi har fra start ønsket at bygge en skole, der også kan bruges som et slags kulturcenter for områdets familier. Derudover er skolen bygget så solidt, at skolen kan bruges som tilflugtssted, når den næste tyfon rammer området. Ikke ”hvis”, men ”når” den rammer, for det sker hvert eneste år når tyfonsæsonen starter i november. Dog er det sjældent at området rammes af supertyfoner og andre meget stærke tyfoner, men selv en tropisk storm kan være altødelæggende og her vil vores skole være et godt tilflugtssted. Vi bygger ikke kun en skole, men også et håb for en bedre fremtid.

Vores løfte til indbyggerne i Santa Fe er, at vi bygger den skole de altid har ønsket, hvis de selv står for administration, undervisere samt koordinering med det filippinske ministerie for uddannelse. Det er de godt i gang med og de har styr på det, hvilket gør at vi kan holde fokus på byggeriet alene.

Status på byggeriet

Det er gået langsomt med byggeriet i 2017, hvilket skyldes et lavt aktivitetsniveau fra vores side. Men vi er i gang igen og skal have samlet de sidste penge sammen, så vi kan få bygget skolen færdig.

I december 2017 bad vi vores byggeansvarlige om en plan for det resterende byggeri og et budget for dette. På samme tid blev området ramt af en tropisk orkan, hvilket gjorde at mange af de lokales huse blev ødelagt og oversvømmet, hvilket også gælder samtlige rismarker i området. Der skete ikke noget med skolen, da den er bygget på et højtliggende område, hvor de ”normale” oversvømmelser sjældent når op til.

Ødelæggelserne betyder at de lokale skal i gang med at plante alle deres rismarker igen og hjælpe hinanden med de problemer de står i nu. Priserne på alle varer –specielt ris og byggemateriale– er steget markant efter den tropiske orkan i december; derfor har vi sat byggeriet i bero og afventer en plan fra vores byggeansvarlige, når de er nået igennem tyfon- og regnsæsonen i februar/marts måned.

Indtil videre har vi bygget de tre klasselokaler i stueetagen færdigt. Vi har bygget de bærende elementer på 1. sal. De bærende stolper og taget på skolen, der er et fladt og massivt betontag, der også kan bruges til at færdes på. Der mangler, i grove træk, at blive bygget toiletter, væggene på 1. sal, samt alle vinduer og døre.

Derudover, skal der mures en halvmur op, så børnene ikke kan falde ud fra 1. sal og fra taget. Når alt det er på plads, skal der trækkes ledninger til lys i alle lokaler, hvilket skal sluttes til byens elsystem. Så alt i alt er der arbejde nok til vores lokale håndværkere, som vi håber får muligheden for at gøre skolen færdig allerede i år, så flere elever kan starte i skolen efter sommerferien.

Vi har indgået et samarbejde med Help@Hand og Rotary i Sverige, der sammen vil finansiere alle skolens borde og stole, samt skolens toiletfaciliteter og vand- og afløbssystem. En meget flot gestus fra vores svenske venner, der er med til at løfte byggeriet til et helt andet niveau.

Selv om byggeriet er sat i bero, kan vi sagtens samle penge ind i Danmark, samt hverve medlemmer og opbygge vores forening imens. Det er vi i fuld gang med allerede fra de første dage af dette nye år. 

1. salens tagdæk er bygget færdig i efteråret 2017

1. salens tagdæk er bygget færdig i efteråret 2017

 

 

Bygningen bliver solid med dæk af stålarmeret beton.

Bygningen bliver solid med dæk af stålarmeret beton.

 

>375.000 indsamlet

Hvordan når vi målet?

Det korte svar er: SAMMEN.
Vi når målet ved at opbygge vores støtteforening, ved at få flere medlemmer der aktivt vil bidrage til vores indsamlingsaktiviteter og som vil være med til at sprede budskabet om vores projekt i Filippinerne.

Vi afventer stadig et svar fra vores byggeansvarlige i Santa Fe, Pastor Dinnes, der sammen med sine lokale håndværkere skal give os et overblik over det resterende byggeri, samt hvad det forventes at koste. Så snart det budget er på plads, kender vi vores økonomiske mål for 2018.

Vores estimat lyder på at vi mangler 150-190.000 DKK kroner førend skolen står helt færdig.

Imens vi venter, kan vi fortsætte arbejdet med nye ideer til indsamlingsinitiativer, der skal sikre at vi kan få indsamlet det resterende beløb inden for en overskuelig periode.

Gør en forskel

HOPE Projekt har brug for al den hjælp vi kan få! Du kan bl.a. hjælpe os ved at donere til os, melde dig ind i foreningen. Du kan også donere på MobilePay box08004